Osnovni DNK

Osnovni DNK tečaj uvest će Vas u svijet ThetaHealing©-a i upoznati sa osnovama ove metode osobnog razvoja. Tečaj je namijenjen svima koji žele proširiti svoju svijest i mijenjati svoj život na bolje kroz rad na promjenama osobnih uvjerenja, obrazaca, emocija, smanjenju stresa itd.

Na tečaju ćete naučiti sve što Vam je potrebno da započnete samostalno vježbati i raditi ovu tehniku primjenjujući ju na jednostavan i siguran način. Uz teoriju, najveći dio vremena predviđen je za praktične vježbe svih tehnika i gradiva koje se predaje.

Na tečaju ćete naučiti sljedeće:

– kako doći u stanje theta moždanih valova u 30-ak sekundi u svjesnom stanju i kontaktirati najvišu svijest

– prepoznati i izmijeniti nepoželjna i ograničavajuća uvjerenja

– prepoznati i izmijeniti nepoželjne i ograničavajuće obrasce ponašanja

– kako mijenjati nepoželjne emocije u poželjne

– raditi testiranje podsvjesnih uvjerenja pomoću miostatskog (mišićnog) testiranja

– aktivirati osobni DNK potencijal

– razumjeti ThetaHealing podjelu na sedam nivoa postojanja

– čišćenje tijela i aure od nepoželjnih energija i toksina

– čišćenje prostora i predmeta od nepoželjnih energija

– uvod u intuitivno očitavanje sebe i drugih

– uvod u manifestiranje svega što želite u životu

– kontakt sa osobnim vodičima

– otvaranje i balansiranje energetskih centara – čakri

– energetsko balansiranje hormona i neurotransmitera

– osobno i grupno energetsko iscjeljivanje.

U cijenu tečaja je uključeno:

– priručnik za tečaj

– knjiga o ThetaHealing-u na hrvatskom jeziku

– certifikat američkog THInK© instituta za Osnovnog DNK ThetaHealing© praktičara

– registracija i kreiranje profila praktičara u bazi i na internacionalnim stranicama ThetaHealing-a: www.thetahealing.com

Preduvjeti: – za osnovni DNK tečaj nema preduvjeta

Trajanje tečaja: – 3 dana

Napredni DNK 2

Napredni DNK 2 tečaj nadogradit će znanja stečena na Osnovnom DNK seminaru i  proširiti ih sa novima. Sve tehnike koje su predstavljene na osnovnom tečaju prikazane su u njihovom osnovnom obliku da ne bi svojom kompleksnošću zbunjivale polaznike pri prvom susretu. Na naprednom tečaju sve tehnike biti će nadograđene novim znanjima i detaljima da bi se mogle još efikasnije koristiti.

Na tečaju ćete naučiti i mnoštvo novih stvari koje će proširiti osobne vidike i upotpuniti paletu tehnika koje stoje na raspolaganju polaznicima. Uz teoriju, najveći dio vremena predviđen je za praktične vježbe svih tehnika i gradiva koje se predaje.

Na tečaju ćete naučiti sljedeće:

– produbiti znanja za rad na uvjerenjima, obrascima i emocijama

– dublje razumijevanje ThetaHealing sedam nivoa postojanja

– rad na razrješavanju starih strahova, ljutnji, predrasuda, zamjeranja, boli i tuge

– rad na skidanju starih ograničavajućih obaveza i zavjeta

– iscjeljivanje djeteta u sebi – fetalna sjećanja

– iscjeljivanje srca i duše

– komunikacija sa biljkama

– komunikacija sa precima kroz DNK i njihovo nasljeđe

– razrješavanje problema kroz rad na nasljeđu od predaka

– više od 900 instalacija poželjnih uvjerenja i osjećaja

U cijenu tečaja je uključeno:

– priručnik za tečaj

– knjiga Napredni ThetaHealing na hrvatskom jeziku

– certifikat američkog THInK© instituta za Naprednog DNK ThetaHealing© praktičara

– registracija završenog tečaja u profilu na internacionalnim stranicama ThetaHealing-a: www.thetahealing.com

Preduvjeti: – završen osnovni DNK tečaj

Trajanje tečaja: – 3 dana

Kopaj dublje

Na tečaju Kopaj dublje radi se intenzivno na produbljivanju i učvršćivanju znanja i razumijevanja najbitnijeg alata za rad na uvjerenjima, popularno nazvanog “kopanje”. Premda se na početnom i naprednom tečaju uče i nadograđuju ove vještine, tehnika se zbog svoje kompleksnosti obrađuje u više etapa. Upravo se na ovom dijelu najveći broj praktičara susreće sa mnoštvom pitanja i nedoumica pa je stoga ovaj tečaj kreiran kako bi se riješile eventualne nepoznanice i povećalo razumijevanje i efikasnost.

THInK institut je prepoznao ovu problematiku, pa je tečaj Kopaj dublje postao obavezan preduvjet za pohađanje većine ostalih tečajeva nakon Početnog DNK i Naprednog DNK 2. Uz teoriju, najveći dio vremena predviđen je za praktične vježbe tehnika i gradiva koje se predaje.

Na tečaju ćete naučiti sljedeće:

– ponoviti stečena znanja “kopanja” sa osnovnog i naprednog tečaja

– upoznati se sa novim načinima “kopanja” po podsvijesti, ukupno njih devet

– napredne tehnike postavljanja pitanja u “kopanju”

– produbljivanje intuitivnih sposobnosti

– otpustiti blokade u “kopanju” i povećati efikasnost

U cijenu tečaja je uključeno:

– priručnik za tečaj

– certifikat američkog THInK© instituta za završeni ThetaHealing© tečaj Kopaj dublje

– registracija završenog tečaja u profilu na internacionalnim stranicama ThetaHealing-a: www.thetahealing.com

Preduvjeti: – završen Osnovni DNK i Napredni DNK 2 tečaj

Trajanje tečaja: – 2 dana

Manifestiranje i izobilje

Tečaj Manifestiranje i izobilje je namijenjen radu na osobnoj kreaciji, svemu onome što svatko na dnevnoj bazi kreira, bez obzira da li to proizlazi iz svjesnog ili nesvjesnog dijela osobe te pomaže razumjeti da je sve dobro, ali i sve loše u životu proizvod vlastite kreacije.  Kroz rad na prepoznavanju stvarnih potreba i kroz otpuštanje unutarnjih podsvjesnih prepreka, uči se kako manifestirati stvarno životno izobilje na svim poljima.

Duboka uvjerenja o siromaštvu ili obilju, svijest o vlastitoj vrijednosti ili bezvrijednosti, pozitivan ili negativan način razmišljanja itd. u bitnome oblikuju životnu stvarnost. Da bi promijenili stvarnosti potrebno je promijeniti i unutarnje procese i vrijednosti, a upravo to je tema ovoga tečaja. Uz teoriju, najveći dio vremena predviđen je za praktične vježbe tehnika i gradiva koje se predaje.

Na tečaju ćete naučiti sljedeće:

– kako “kopati” na strahovima, traumama i nepoželjnim vjerovanjima koji odvajaju od obilja

– kako “kopati” na samokritici, samosažalijevanju, ogorčenosti i nezadovoljstvu

– rad sa podsvjesnim blokadama prema obilju (u kojima se rijetko radi o novcu)

– izrada listi za manifestiranje i bitna pravila za manifestiranje

– kako manifestirati, kreirati i zadržati obilje uz pomoć theta stanja uma

– kako zamijeniti “znam što ne želim” sa “znam što želim”

– postavljanje zdravih granica i surađivanje s drugima

– instalacija poželjnih uvjerenja i osjećaja za manifestiranje i izobilje

U cijenu tečaja je uključeno:

– priručnik za tečaj

– certifikat američkog THInK© instituta za završeni ThetaHealing© tečaj Manifestiranje i izobilje

– registracija završenog tečaja u profilu na internacionalnim stranicama ThetaHealing-a: www.thetahealing.com

Preduvjeti: – završen Osnovni DNK, Napredni DNK 2 tečaj i Kopaj dublje

Trajanje tečaja: – 2 dana

Intuitivna anatomija

Intuitivna anatomija je najveći i po trajanju najduži od svih ThetaHealing tečajeva. Na njemu se obrađuju svi tjelesni organi i sustavi, vježba se njihovo intuitivno očitavanje i otpuštanje blokada na njima. Obrađuju se emocije i uvjerenja specifične za pojedine organe i sustave, te uči kako ih iscijeliti i međusobno balansirati.

Sadržaj je raspoređen u 15 punih dana koji mogu bit raspoređeni u 3 tjedna (5 dana rada + 2 dana pauza), ili u 2 dijela (8 dana rada + 1 dan pauze + 7 dana rada), ovisno o tome kako je tečaj objavljen u rasporedu. Uz teoriju, najveći dio vremena predviđen je za praktične vježbe tehnika i gradiva koje se predaje.

Na tečaju ćete naučiti sljedeće:

– način funkcioniranja organa, sustava organa i njihova povezanost

– rad na specifičnim uvjerenjima i emocijama za svaki sustav

– rad na oslobađanju trauma i nepoželjnih emocija na svakom sustavu

– upoznavanje sa sustavima kroz specijalizirane filmove za svaki sustav

– instalacija poželjnih uvjerenja i osjećaja za svaki sustav

– 1. dan – mikrobi: virusi, bakterije, gljivice, paraziti

– 2. dan – skeletni sustav

– 3. dan – endokrini sustav

– 4. dan – probavni sustav

– 5. dan – dišni sustav

– 6. dan – srce i krvožilni sustav

– 7. dan – limfni sustav

– 8. dan – mokraćni i reproduktivni sustav

– 9. dan – mišićni sustav

– 10. dan – živčani sustav

– 11. dan – koža

– 12. dan – oči

– 13. dan – mozak

– 14. dan – slušni sustav

– 15. dan – tijelo kao jedinstvena cjelina

U cijenu tečaja je uključeno:

– priručnik za tečaj

– certifikat američkog THInK© instituta za završeni ThetaHealing© tečaj Intuitivna anatomija

– registracija završenog tečaja u profilu na internacionalnim stranicama ThetaHealing-a: www.thetahealing.com

Preduvjeti: – završen Osnovni DNK, Napredni DNK 2 tečaj i Kopaj dublje

Trajanje tečaja: – 15 dana

Bolesti i poremećaji

Bolesti i poremećaji drugi je tečaj po veličini nakon Intuitivne anatomije. Nastavak je rada na razumijevanju, pronalaženju i transformaciji blokirajućih uvjerenja, programa, emocija i trauma koje mogu biti pokretači i duboki uzroci za pojavu bolesti na fizičkoj razini. Na njemu se otpuštaju predrasude i strahovi vezani za bolesti, a također i uvjerenja koja dolaze iz kolektivne svijesti ili od predaka. Vježba se intuitivno očitavanje i otpuštanje blokada vezanih uz se emocije i uvjerenja specifična za različite bolesti i uči kako dovesti u balans um, tijelo i emocije kako bi se lakše izbjegle moguće bolesti ili zaustavile one koje se već manifestiraju.

Sadržaj je raspoređen u 10 punih dana koji su raspoređeni u 2 tjedna (5 dana rada + 2 dana pauza + 5 dana). Uz teoriju, najveći dio vremena predviđen je za praktične vježbe tehnika i gradiva koje se predaje.

Na tečaju ćete naučiti sljedeće:

– produbljivanje znanja tehnika kopanja vezano uz bolesti

– rad na specifičnim uvjerenjima i emocijama za različite bolesti

– rad na predrasudama i strahovima vezanim uz bolesti bolesti

– rad na oslobađanju trauma vezanih uz bolesti

– testiranje i kopanje na listama najvažnijih uvjerenja koje stoje u pozadini velikog broja bolesti

– rad na razumijevanju i otpuštanju podsvjesnih razloga i “dobrobiti” za kreiranje bolest

– instalacija poželjnih uvjerenja i osjećaja koji potiču zdravlje

U cijenu tečaja je uključeno:

– priručnik za tečaj

– knjiga Bolesti i poremećaji na hrvatskom jeziku

– certifikat američkog THInK© instituta za završeni ThetaHealing© tečaj Bolesti i poremećaji

– registracija završenog tečaja u profilu na internacionalnim stranicama ThetaHealing-a: www.thetahealing.com

Preduvjeti: – završen Osnovni DNK, Napredni DNK 2 tečaj, Kopaj dublje i Intuitivna anatomija

Trajanje tečaja: – 10 dana

Odnosi prema svijetu

Tečaj se bavi radom na otkrivanju i transformaciji podsvjesnih uvjerenja, obrazaca i predrasuda prema drugim rasama, narodima, religijama, kulturama, društvenim uređenjima, poslovima kojima se bave drugi ljudi itd. Premda na svjesnom nivou ljudi vole misliti da sa navedenim nemaju problema, na podsvjesnom nivou često postoje zamjeranja, ljutnja pa čak i mržnja prema onome što je drugačije, a potječe iz genetskih i kolektivnih uvjerenja i sjećanja na ratove, ropstva ili proganjanja na osnovi različitih uvjerenja, pripadnosti ili religija. Na tečaju se radi na razumijevanju, pronalaženju i transformaciji blokirajućih uvjerenja, programa i sjećanja koja dolaze iz kolektivne svijesti ili od predaka kako bi se osobna percepcija od njih mogla rasteretiti.

Sadržaj je raspoređen u 5 punih dana obzirom na opširnost gradiva i veliku količinu uvjerenja na kojima se radi. Uz teoriju, najveći dio vremena predviđen je za praktične vježbe tehnika i gradiva koje se predaje.

Na tečaju ćete naučiti sljedeće:

– produbljivanje znanja tehnika kopanja vezano uz odnose sa ljudima

– rad na specifičnim uvjerenjima, predrasudama i strahovima u komunikaciji sa drugima

– rad na otporu, ljutnji i mržnji prema sebi ili prema drugima

– testiranje i kopanje na listama uvjerenja koje stoje u pozadini

– oslobađanje potencijala za komunikaciju i suradnju sa drugima u privatnom i poslovnom okruženju

– instalacija poželjnih uvjerenja i osjećaja koji potiču zdrave odnose

U cijenu tečaja je uključeno:

– priručnik za tečaj

– certifikat američkog THInK© instituta za završeni ThetaHealing© tečaj Odnosi prema svijetu

– registracija završenog tečaja u profilu na internacionalnim stranicama ThetaHealing-a: www.thetahealing.com

Preduvjeti: – završen Osnovni DNK, Napredni DNK 2 tečaj i Kopaj dublje

Trajanje tečaja: – 5 dana

DNK 3

Ovo je tečaj za vrlo napredne Theta praktičare koji se bavi pitanjima strukture života i svijeta, percepcije i promjene životne paradigme, razumijevanje djelovanja kvantne fizike na nivou svakodnevnog života i životnim postavkama uopće. Širi spoznaju i bolje razumijevanje o tome tko smo u širem smislu, koji su ljudski potencijali i odakle potječemo. Pomaže razgraditi privid “realnosti” u kojoj živimo i potiče daljnji razvoj intuitivnosti, kreativnosti, duhovnosti i osobnog potencijala.

Sadržaj je raspoređen u 5 punih dana zbog opširnosti gradiva. Uz teoriju, najveći dio vremena predviđen je za praktične vježbe tehnika i gradiva koje se predaje.

Na tečaju ćete naučiti sljedeće:

– sagledavanje i mogućnost promjene vlastite paradigme

– rastvaranje privida stvarnosti kroz razumijevanje kvantnog modela

– proširivanje svijesti i percepcija jedinstva sa drugima

– dublji rad i kopanje na osjećajima nezadovoljstva i zamjeranja (sebi i drugima)

– rad na osobnoj duhovnosti kroz dublje razumijevanje koncepcije 7 nivoa postojanja

– vježbe telekineze, duhovne bilokacije, božansko tempiranje i kreiranje budućnosti

– aktivacija kundalini energije i rad sa vječnim molekulama

U cijenu tečaja je uključeno:

– priručnik za tečaj

– certifikat američkog THInK© instituta za završeni ThetaHealing© tečaj DNK 3

– registracija završenog tečaja u profilu na internacionalnim stranicama ThetaHealing-a: www.thetahealing.com

Preduvjeti:

– završen Osnovni DNK, Napredni DNK 2 tečaj, Kopaj dublje i Intuitivna anatomija

– preporuča se prethodno završiti i tečaj Odnosi sa svijetom

Trajanje tečaja: – 5 dana

Djeca duge

Tečaj je namijenjen prvenstveno djeci, ali i odraslima koji žele osvijestiti svoje intuitivne potencijale i ući u svijet ThetaHealinga i theta moždanih valova na lak, jednostavan i zabavan način. Uči se kroz mnogo različitih vježbi i igru koju i odrasli lako prihvaćaju prisjećajući se svog djetinjstva. Djeca duge su intuitivna i senzibilna, ispunjena ljubavlju i prihvaćanjem. Tečaj pomaže da se kod djece razvijaju ove vrline, a dobro će doći i odraslima da se prisjete možda davno zaboravljenih sposobnosti koje su imali kao djeca.

Na tečaju ćete naučiti sljedeće:

– kako doći u stanje theta moždanih valova u 30-ak sekundi u svjesnom stanju i kontaktirati najvišu svijest

– uvod u intuitivno očitavanje sebe i drugih

– intuitivno očitavanje predmeta

– kontakt sa osobnim vodičima

– rad sa kristalima

– očitavanje i čišćenje čakri i aure

– vježbanje telepatskog slanja i primanja misli

– vježbe osobnih, individualnih i grupnih iscjeljivanja

– ritualno bubnjanje i indijanski obredi

– vođene meditacije

U cijenu tečaja je uključeno:

– priručnik za tečaj

– certifikat američkog THInK© instituta za završeni ThetaHealing© tečaj Djeca duge

– registracija završenog tečaja u profilu na internacionalnim stranicama ThetaHealing-a: www.thetahealing.com

Preduvjeti: – nema preduvjeta

Trajanje tečaja: – 4 dana

Srodne duše

Na tečaju se radi na prihvaćanju sebe i drugih onakvih kakvi stvarno jesu i kroz to na razvijanju ljubavi za sebe i druge. Kroz otkrivanje loših uvjerenja o sebi i drugima i kroz njihovu transformaciju, moguće je promijeniti percepciju i na taj način u život privući onakve osobe kakvima bismo željeli biti okruženi. Stvaranje unutarnjih potencijala za stvarne, podržavajuće i prijateljske veze neophodno je da bi osoba u svom životu mogla stvarati kvalitetne nove ili transformirati nezadovoljavajuće partnerske i ostale osobne odnose. Tečaj daje mnoštvo uvida u unutarnje kočnice, blokade i strahove vezane uz partnerske odnose zajedno sa razumijevanjem i tehnikama koje pomažu njihovom razrješavanju.

Na tečaju ćete naučiti sljedeće:

– prepoznavanje i rad na razlozima kreiranja nezadovoljavajućih odnosa

– rad na uvjerenjima, obrascima, strahovima i blokadama u odnosima

– rad na ljubavi i prihvaćanju sebe i drugih

– rad na kolektivnim i nasljednim uvjerenjima i obrascima, kulturološkim barijerama i predrasudama

– prepoznavanje stvarnih želja i potreba u odnosima

– kako izaći iz nezadovoljavajućih odnosa

– kako privući ljude u međusobno podržavajuće i prijateljske odnose

– kako prepoznati srodne duše

U cijenu tečaja je uključeno:

– priručnik za tečaj

– certifikat američkog THInK© instituta za završeni ThetaHealing© tečaj Srodne duše

– registracija završenog tečaja u profilu na internacionalnim stranicama ThetaHealing-a: www.thetahealing.com

Preduvjeti: – završen Osnovni DNK, Napredni DNK 2 tečaj i Kopaj dublje

Trajanje tečaja: – 2 dana

Uvjeti korištenja i Zaštita podataka